Animacja Flash

Liczba godzin: 30

Po kursie uczestnik otrzymuje:
– zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)
– certyfikat w języku polskim

Uwaga:
Zapewniamy sprzęt oraz materiały dydaktyczne w cenie kursu.

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z obsługą programu do tworzenia treści multimedialnych Adobe Flash

– Podstawowe informacje o Adobe Flash
– Narzędzia Flasha
– Tworzenie grafiki
– Praca z tekstem
– Symbole
– Przyciski
– Warstwy
– Animowanie
– Animacja oparta na uzupełnianiu klatek
– Animacja oparta na uzupełnianiu kształtu
– Grafika rastrowa
– Film i dźwięk
– Podstawy języka Action Script, panel Acrion
– Animacje Flash w Internecie