Excel – podstawowy


Excel - podstawowy

Liczba godzin: 30

Po kursie uczestnik otrzymuje:
– zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)
– certyfikat w języku polskim

Uwaga:
Zapewniamy sprzęt oraz materiały dydaktyczne w cenie kursu.

Celem kursu jest poznanie arkusza kalkulacyjnego EXCELL w stopniu podstawowym

– Sposoby wprowadzania i edytowania danych
– Typy danych
– Kopiowanie, wycinanie i wklejanie danych
– Autowypełnianie
– Sprawdzanie pisowni
– Hiperłącza
– Komentarze
– Zaznaczanie danych, komórek, kolumn i wierszy
– Wstawianie komórek
– Scalanie komórek
– Znajdowanie i zamienianie danych
– Nadawanie nazw komórkom
– Wstawianie, usuwanie, ukrywanie kolumn i wierszy
– Zapisywanie plików
– Drukowanie