Komputerowy dla Seniora – od podstaw


Komputerowy dla Seniora - od podstaw

Liczba godzin: 30

Po kursie uczestnik otrzymuje:
– zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)
– certyfikat w języku polskim

Uwaga:
Zapewniamy sprzęt oraz materiały dydaktyczne w cenie kursu.

Celem kursu jest zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu podstawowej obsługi komputera.

1. Budowa komputera oraz uruchamianie
2. Środowisko Windows i uruchamianie programów
3. Tworzenie folderów
4. Wyszukiwanie i otwieranie plików zapisanych na różnych nośnikach danych
5. Obsługa Word – tworzenie pism, formatowanie, wstawianie grafiki
6. Zapisywanie i drukowanie plików
7. Przenoszenie plików z różnych nośników danych do komputera