Kurs programowania


Kurs programowania

Liczba godzin: 30
Wymagania wstępne: ukończone 18 lat
Koszt kursu: 1099zł

Sprawdź nasze promocje!!
http://sukcesedukacja.pl/aktualnosci/

Otrzymasz od nas:
– zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)
– certyfikat w języku polskim

Cel kursu
Nabycie umiejętności z zakresu stylizacji paznokci metodą żelową oraz przygotowanie uczestników do pracy na stanowiskach związanych ze stylizacją paznokci.

Program kursu:

  1.  1.     Narzędzia pracy
    ·         Dev C++/wxDev C++
    ·         Microsoft Visual C++ Express Edition
    2.      Podstawy języka C++
    ·         Struktura programu
    ·         Zmienne
    ·         Typy danych ( złożone typy danych: struci i class )
    ·         Podstawy rzutowania
    ·         Stałe
    ·         Operatory
    ·         Podstawy I/O
    3.     Podstawowe struktury języka
    ·         Warunki
    ·         Pętle
    ·         Funkcje
    ·         Sposoby przekazywania argumentów do funkcji
    ·         Przeciążenie funkcji
    ·         Domyślne argumenty funkcji
    4.     Tablice i  wskaźniki
    ·         Podstawy tablic
    ·         Tablice jedno i dwuwymiarowe
    ·         Wskaźniki, alokacja i dealokacja pamięci (operatory new i delete)

Uwaga:
Zapewniamy sprzęt oraz materiały dydaktyczne w cenie kursu.

Zapisz się on line