Książka Przychodów i Rozchodów


Książka Przychodów i Rozchodów

Liczba godzin: 24

Po kursie uczestnik otrzymuje:
– zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)
– certyfikat w języku polskim

Uwaga:
Zapewniamy sprzęt oraz materiały dydaktyczne w cenie kursu.

Celem kursu jest zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie prowadzenia Książki Przychodów i Rozchodów

1. Forma opodatkowania na zasadach ogólnych –książka przychodów i rozchodów
2. Stawki podatku dochodowego
3. Kwota wolna od podatku
4. Podatek progresywny
5. Obliczanie podatku
6. Podatek zryczałtowany
7. Podatek liniowy lub progresywny
8. Dowody księgowe
9. Faktura VAT
10. Rachunki
11. Dowody wewnętrzne
12. Noty korygujące
13. Delegacje służbowe
14. Dowody opłat pocztowych, bankowych
15. Bilety
16. Paragony
17. Zasady dokonywania zapisów w księdze
18. Pierwsza część księgi – opis zdarzeń: kolejne numery zapisów, daty dowodu księgowego, nazwy kontrahentów, adresy kontrahentów, rodzaj transakcji
19. Druga część księgi – wartości sprzedanych towarów, pozostała sprzedaż
20. Trzecia część księgi -rozchody: zakup towarów, wynagrodzenie pracowników,
21. Przychód ,rozchód, dochód różnice
22. Środek trwały w książce przychodów i rozchodów
23. Spis z natury