Obsługa Programu Płatnik


Obsługa Programu Płatnik

Liczba godzin: 24

Po kursie uczestnik otrzymuje:
– zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)
– certyfikat w języku polskim

Uwaga:
Zapewniamy sprzęt oraz materiały dydaktyczne w cenie kursu.

Celem kursu jest zdobycie praktycznej obsługi programu PŁATNIK

1. Zgłoszenie płatnika składek będącego przedsiębiorcą
2. Zgłoszenie do ubezpieczeń
3. Wyrejestrowanie z ubezpieczeń przedsiębiorcy
4. Wyrejestrowanie pracownika
5. Forma przekazywania dokumentów do ZUS
6. ZPA ,ZFA zgłaszanie płatnika w terminie 7 dni
7. Zgłoszenie zmian danych osoby ubezpieczonej ZUS ZUA
8. Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego ZUA ZZA
9. Zgłaszanie członków rodziny ZUS ZCNA
10. Termin zgłaszania do ZUS
11. Kogo uważamy za członka rodziny
12. Numer PESEL dla obcokrajowca ,a zgłoszenie do ZUS
13. Zawieszenie lub zaprzestanie działalności ZWPA płatnik
14. Rola NIP i Regon w dokumentach do ZUS
15. Dokumenty rozliczeniowe DRA
16. Imienne raporty miesięczne ZUS RCA, o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach
17. Imienny raport miesięczny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne ZUS RZA,
18. Imienny raport miesięczny o wypłaconych świadczeniach ZUS RSA
19. Terminy składania dokumentów rozliczeniowych do ZUS
20. Składki na fundusz pracy
21. Składki na fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych
22. Wysyłanie dokumentów do ZUS zestawy
23. Tworzenie nowych dokumentów
24. ZUS IWA roczna informacja zawierająca dane potrzebne do ustalenia składki na ubezpieczenia wypadkowe