Rozliczanie z ZUS i US


Rozliczanie z ZUS i US

Liczba godzin: 16

Po kursie uczestnik otrzymuje:
– zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)
– certyfikat w języku polskim

Uwaga:
Zapewniamy sprzęt oraz materiały dydaktyczne w cenie kursu.

Celem kursu jest zdobycie teoretycznej i praktycznej wiedzy w zakresie rozliczania z ZUS i US.

1. Zgłoszenie pracowników do ZUS
2. Wynagrodzenie pracowników
3. Dokumenty rozliczeniowe RCA, RZA, RSA
4. Dokumenty rozliczeniowe DRA
5. Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach
6. Imienny raport miesięczny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne
7. Imienny raport miesięczny o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek
8. Terminy składania dokumentów rozliczeniowych
9. Formy opodatkowania
10. Karta podatkowa
11. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
12. Podatkowa księga przychodów i rozchodów
13. Zgłoszenie VAT- R
14. Procedura fakturowania
15. Podatek progresywny
16. Podatek liniowy