Tworzenie Biznesplanu


Tworzenie Biznesplanu

Liczba godzin: 16

Po kursie uczestnik otrzymuje:
– zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)
– certyfikat w języku polskim

Uwaga:
Zapewniamy sprzęt oraz materiały dydaktyczne w cenie kursu.

Celem kursu jest przybliżenie zagadnień związanych z tworzeniem biznesplanu

1. Pomysł na Firmę, rodzaj działalności
2. Prawno – organizacyjna charakterystyka przedsięwzięcia
3. Misja, wizja i cele firmy
4. Profil firmy i jej klientów
5. Analiza SWOT
6. Plan Marketingowy
7. Cele krótko – i długoterminowe
8. Cennik i jakość
9. Kalkulacja kosztów