Brukarz

Liczba godzin: 100

Po kursie uczestnik otrzymuje:
– zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)
– certyfikat w języku polskim

Uwaga:
Zapewniamy sprzęt oraz materiały dydaktyczne w cenie kursu.

Celem kursu jest nabycie wiedzy teoretycznej oraz praktycznej umiejętności samodzielnego wykonywania prac brukarskich

1. Ogólne warunki techniczne wykonywania robót brukarskich
2. Zasady przygotowania do pracy narzędzi, urządzeń i podstawowego sprzętu
3. Renowacja nawierzchni z kostki betonowej brukowej
4. Roboty pomiarowe i tyczenie