Doradca Finansowy


Doradca Finansowy

Liczba godzin: 40

Po kursie uczestnik otrzymuje:
– zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)
– certyfikat w języku polskim

Uwaga:
Zapewniamy sprzęt oraz materiały dydaktyczne w cenie kursu.

Celem kursu jest przygotowanie do wykonywania zawodu Doradcy Finansowego, nabycie niezbędnych informacji do swobodnego poruszania się w obszarze zagadnień rynku kapitałowego oraz planowania finansowego.

1. Przepisy prawne dotyczące doradców finansowych oraz organizacja rynku finansowego
2. Podstawy matematyki finansowej, kalkulator finansowy, bilans i jego analiza
3. Produkty finansowe dla przedsiębiorstw
4. Pozyskiwanie funduszy unijnych
5. Alternatywne źródła pozyskiwania kapitału dla firm
6. Komunikacja- budowa relacji z klientem i określenie jego potrzeb
7. Podatki, finansowanie, nieruchomości
8. Etyka doradców finansowych