Magazynier

Liczba godzin: 40

Po kursie uczestnik otrzymuje:
– zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)
– certyfikat w języku polskim

Uwaga:
Zapewniamy sprzęt oraz materiały dydaktyczne w cenie kursu.

Celem kursu jest przygotowanie do pracy w charakterze pracownika magazynu.

1. Gospodarka magazynowa
2. Procesy techniczne w gospodarce magazynowej
3. Zagospodarowanie magazynu i technologia magazynowania
4. Prowadzenie dokumentacji; obieg dokumentów i towarów
5. Zasady i technologia magazynowania
6. Zapasy cel i funkcje zapasów
7. Zagadnienia organizacyjne gospodarki magazynowej
8. Personel magazynowy. Prawa i obowiązki
9. Inwentaryzacja w magazynach