Obsługa Kas Fiskalnych oraz Terminali Kas Płatniczych


Obsługa Kas Fiskalnych oraz Terminali Kas Płatniczych

Liczba godzin: 8

Wymagania wstępne: ukończone 18 lat

Po kursie uczestnik otrzymuje:
– zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)
– certyfikat w języku polskim

Uwaga:
Zapewniamy sprzęt oraz materiały dydaktyczne w cenie kursu.

Celem kursu jest nabycie umiejętności obsługi kas fiskalnych oraz terminali kart płatniczych

1. Zagadnienia prawne w oparciu o Ustawę o podatku od towarów i usług, Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kas fiskalnych
2. Rodzaje Kas Fiskalnych oraz terminali kart płatniczych
3. Sprzęt współpracujący z Kasami Fiskalnymi (komputer, waga, czytnik kodów kreskowych)
4. Formy Sprzedaży
5. Sprzedaż, anulowanie sprzedaży, anulowanie błędnie wystawionego paragonu, reklamacja, zwrot towaru, obowiązkowe raporty
6. Ćwiczenia:
– sprzedaż na kasach fiskalnych
– obsługa terminala kart płatniczych
– czynności związane z wymianą papieru