Opiekun Domowy

Liczba godzin: 40
Wymagania wstępne: ukończone 18 lat

Po kursie uczestnik otrzymuje:
– zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)
– certyfikat w języku polskim

Uwaga:
Zapewniamy sprzęt oraz materiały dydaktyczne w cenie kursu.

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy z zakresu aspektów prawnych pracy, metod pracy socjalnej, komunikacji interpersonalnej, zasad żywienia oraz elementów psychologii wraz z poznaniem zakresu zadań i obowiązków opiekuna domowego

1. Standardy obowiązujące na terenie Polski,
2. Obowiązki opiekuna domowego
3. Osobowość człowieka i sytuacje trudne
4. Stres i frustracja
5. Zagadnienia dotyczące komunikacji interpersonalnej
6. Ubóstwo, wykluczenie społeczne
7. Pierwsza Pomoc Przedmedyczna
8. Zagadnienia dotyczące opieki nad osobą starszą w domu
9. Metodyka pracy opiekuńczej
10. Organizacja wsparcia osoby niepełnosprawnej
11. Terapia zajęciowa -metody artyterapii, muzykoterapii,
12. Wprowadzenie do problematyki opieki nad dziećmi
13. Problemy człowieka a pomoc psychologiczna