Pierwsza Pomoc

Liczba godzin: 8

Wymagania wstępne: ukończone 18 lat

Po kursie uczestnik otrzymuje:
– zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)
– certyfikat w języku polskim

Uwaga:
Zapewniamy sprzęt oraz materiały dydaktyczne w cenie kursu. Celem kursu jest przekazanie niezbędnej wiedzy w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

1. Pojęcie pierwszej pomocy, etapy udzielania pierwszej pomocy
2. Ocena sytuacji i zabezpieczenie miejsca zdarzenia
3. Zasady udzielania pomocy
4. Zachowanie bezpieczeństwa w miejscu wypadku
5. Ocena stanu poszkodowanego, kontrola czynności życiowych
6. Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym
7. Wezwanie pomocy
8. Postępowanie w przypadku braku oddechu i krążenia
9. Postępowanie w przypadku krwotoków
10. Apteczka pierwszej pomocy