Technika Sprzedaży i Marketingu


Technika Sprzedaży i Marketingu

Liczba godzin: 16

Wymagania wstępne: ukończone 18 lat

Po kursie uczestnik otrzymuje:
– zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)
– certyfikat w języku polskim

Uwaga:
Zapewniamy sprzęt oraz materiały dydaktyczne w cenie kursu.

Celem kursu jest zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu marketingu oraz umiejętne przygotowanie do pracy w sprzedaży.

1. Etapy procesu sprzedaży
2. Rodzaje sprzedaż
3. Motywowanie klienta do dokonania zakupu
4. Wywieranie wpływu na klienta
5. Trudne sytuacje handlowe
6. Pojęcie marketingu
7. Doradztwo – strategia marketingowa firmy
8. Badania marketingowe
9. Podstawy promocji – promocja firmy i produktu
10. Public relations
11. Zarządzanie marką – budowa i utrwalanie wartości marki