Telemarketer – Sprzedaż przez telefon


Telemarketer - Sprzedaż przez telefon

Liczba godzin: 16

Po kursie uczestnik otrzymuje:
– zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)
– certyfikat w języku polskim

Uwaga:
Zapewniamy sprzęt oraz materiały dydaktyczne w cenie kursu.

Celem kursu jest uzyskanie nowych umiejętności w zakresie pozyskiwania i obsługi klientów, badaniem ich potrzeb oraz sprzedażą produktów i usług za pośrednictwem telefonu.

1. Sposoby komunikacji z klientem
2. Co to jest telemarketing?
3. Rodzaje telemarketingu
4. Zasady pracy z telefonem
5. Etapy rozmowy telefonicznej
6. Bank argumentów
7. Reakcja na negatywy