Zakładanie Działalności Gospodarczej – ABC Przedsiębiorczości


Zakładanie Działalności Gospodarczej - ABC Przedsiębiorczości

Liczba godzin: 40

Po kursie uczestnik otrzymuje:
– zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)
– certyfikat w języku polskim

Uwaga:
Zapewniamy sprzęt oraz materiały dydaktyczne w cenie kursu.

Celem kursu jest przekazanie uczestnikom wiedzy teoretycznej niezbędnej do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej w warunkach konkurencji rynkowej.

1. Formy prawne działalności
2. Pomysł na biznes
3. Konkurencja
4. Planowanie oferty
5. Biznesplan