Gimnazjum


Gimnazjum

Do Gimnazjum dla Dorosłych może zapisać się osoba na podbudowie ukończonej szkoły podstawowej.

Po ukończeniu i zdaniu egzaminu gimnazjalnego otrzymujesz świadectwo ukończenia Gimnazjum na druku ministerialnym.

Nauka odbywa się w systemie zaocznym – czyli w soboty oraz niedziele, co dwa tygodnie.

Nauka trwa 3 lata – czyli 6 semestrów.

Zapisy do Szkoły trwają cały rok

Wymagane dokumenty:

– dowód osobisty
– świadectwo ukończenia szkoły niższego szczebla
– 3 zdjęcia

– zniżki na podstawie legitymacji szkolnej
– znizki u naszych partnerów
– bezpłatne zaświadczenia do ZUS, KRUS itp.
– bezpłatne konsultacje dodatkowe
– brak opłat za egzaminy

Ze względu na reformę edukacji, przyjmujemy uczniów jedynie na wyższe semestry.


Nie zwlekaj, zapisz się i zdobądź z nami wykształcenie. Zapraszamy!