Liceum Ogólnokształcące


Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Do Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych może zapisać się osoba pełnoletnia na podbudowie ukończonej starej szkoły podstawowej (8 letniej), po Gimnazjum oraz po Zasadniczej Szkole Zawodowej.
Po ukończeniu Liceum otrzymujesz świadectwo ukończenia szkoły średniej na druku ministerialnym i możesz przystąpić do egzaminu maturalnego po którym otrzymujesz świadectwo dojrzałości.

Nauka odbywa się w systemie zaocznym – czyli w soboty oraz niedziele, co dwa tygodnie.
Nauka trwa 3 lata – czyli 6 semestrów.

Zapisy do Szkoły trwają cały rok
Wymagane dokumenty:
– dowód osobisty
– świadectwo ukończenia szkoły niższego szczebla
– 3 zdjęcia

– zniżki na podstawie legitymacji szkolnej
– znizki u naszych partnerów
– bezpłatne zaświadczenia do ZUS, KRUS itp.
– bezpłatne konsultacje dodatkowe
– brak opłat za egzaminy