Higienistka Stomatologiczna


Higienistka Stomatologiczna

Zawód higienistki stomatologicznej oficjalnie w Polsce istnieje od 1975 roku. Absolwentki kierunku od początku znajdowały zatrudnienie w placówkach państwowych i prywatnych. Zawód higienistki zawsze związany był szczególnie ze specjalnością periodontologiczną w stomatologii oraz z profilaktyką indywidualną i grupową szczególnie w przedszkolach i szkołach.

Higienistka stomatologiczna
dzisiaj współpracuje głównie bezpośrednio z lekarzem dentystą w zakresie, wykonywania zabiegów profilaktyczno – leczniczych, które wykonuje samodzielnie na zlecenie i pod nadzorem lekarza dentysty, w szczególności: wykonuje wstępne badania diagnostyczne, higienizację pacjentów w różnym wieku, dobiera środki do prawidłowego utrzymania zdrowia jamy ustnej, prowadzi porady dietetyczne, a także wykonuje zabiegi takie jak: piaskowanie, polerowanie, skalingi nad i poddziąsłowe, lakierowanie i lakowanie uzębienia w zakresie profilaktyki kariologicznej, impregnacje zębów mlecznych u dzieci, dopasowywanie wypełnień do zgryzu, wykańczanie i polerowanie wypełnień amalgamatowych. W swojej pracy wykorzystuje nowoczesny sprzęt stomatologiczny spełniający najnowsze wymagania. Przygotowuje pacjenta do zabiegu stomatologicznego oraz przekazuje zalecenia przedzabiegowe i pozabiegowe w formie ustnej i pisemnej. Obserwuje parametry życiowe pacjenta w trakcie i po zabiegu. Współpracuje z lekarzem dentystą w czasie udzielania pierwszej pomocy. Sporządza dokumentację pacjenta na zlecenie lekarza dentysty, w trakcie i po zabiegu. Stosuje przepisy prawa dotyczące realizacji zadań zawodowych. Ponadto współpracuje m.in. ze stacją sanitarno – epidemiologiczną, pracownią techniki dentystycznej i poradnią radiologiczną. Absolwent w zawodzie higienistka stomatologiczna zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami przygotowany jest także do wykonywania czynności administracyjnych i prowadzenia dokumentacji związanej z funkcjonowaniem gabinetu stomatologicznego, wykorzystując techniki komputerowe oraz obsługując specjalistyczne programy stomatologiczne.

Higienistka stomatologiczna posiada przygotowanie do pracy w gabinetach różnych specjalności stomatologicznych. Zawód wymaga wysokiej kultury osobistej, sprawności manualnej, spostrzegawczości, dokładności i samodzielności w realizacji zadań zawodowych. Higienistka stomatologiczna może podejmować pracę w gabinetach dentystycznych oraz gabinetach profilaktyki prozdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w przedszkolach i szkołach. Stosuje przepisy prawa dotyczące dostępu do dokumentacji medycznej. Sporządza dokumentację elektroniczną wykonanych badań radiologicznych w gabinecie dentystycznym oraz sporządza terminarz przyjęć pacjentów. Kompetencje zawodowe higienistek stomatologicznych w wielu krajach są porównywalne z Polską.

Zawód higienistki stomatologicznej jest jednym z najczęściej poszukiwanych w krajach Unii Europejskiej, ale też cieszy się coraz większym powodzeniem na polskim rynku pracy, dlatego część absolwentek tego kierunku poszukuje pracy w polskich gabinetach dentystycznych różnych specjalności a część w innych krajach UE. Brak ogólnopolskiego programu profilaktycznego odnoszącego się do zapobiegania próchnicy u dzieci stawia Polskę na przedostatnim miejscu w Europie pod względem ilości próchnicy. System opieki nad pacjentem stomatologicznym odnosi się niestety tylko do leczenia i rehabilitacji narządu żucia co w znacznym stopniu zawęża możliwości pracy dla higienistek dzisiaj. Według WHO nawet najbogatsze państwa świata nie są w stanie zapewnić środków na leczenie i rehabilitację narządu żucia bez zapobiegania powstawania próchnicy i chorób przyzębia. Wszystkie kraje o znikomej frekwencji próchnicy doceniają zawód higienistki, tam jest poszukiwany i dobrze opłacany. W Polsce istnieją także gabinety stomatologiczne o nowoczesnym podejściu do leczenia stomatologicznego i te coraz częściej zatrudniają wykwalifikowanych pracowników, chcąc zapewnić pacjentom najwyższą jakość usług w zakresie leczenia oraz profilaktyki stomatologicznej. Ciągle czekamy na program profilaktyczny w Polsce obejmujący cały kraj, gdzie higienistki stomatologiczne będą jego ważnym realizatorem.

Higienistki stomatologiczne
mogą być zatrudniane w państwowych i prywatnych centrach opieki stomatologicznej, uczelniach kształcących lekarzy dentystów i w prywatnych gabinetach stomatologicznych, mogą też otworzyć własną działalność usługową współpracując z jednym lub kilkoma lekarzami.

Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia
Stany zagrożenia zdrowia i życia
Język migowy
Język obcy w stomatologii
Komunikacja personalna i społeczna
Propedeutyka stomatologiczna
Anatomia, fizjologia i patofizjologia narządu żucia
Edukacja i promocja zdrowia w profilaktyce stomatologicznej
Zasady i techniki pracy w gabinecie stomatologicznym
Działalność profilaktyczno-lecznicza higienistki stomatologicznej