Technik Farmaceutyczny


Technik Farmaceutyczny

Kod zawodu: 321301
Cykl Kształcenia: 2 lata
Kwalifikacje: Z.19. Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi

Technik farmaceutyczny wykonuje prace związane ze sporządzaniem i wytwarzaniem produktów leczniczych. Wykonuje czynności związane z obrotem produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu na podstawie ustawy Prawo farmaceutyczne, w szczególności wydawania tych produktów, uczestniczy w analizach i procesie kontroli produktów leczniczych i wyrobów medycznych w laboratoriach.

Technik farmaceutyczny jako przedstawiciel fachowego personelu apteki wykonuje zadania zawodowe pod kierownictwem i opieką farmaceuty.

Perspektywa pracy:
– apteki
– kliniki
– sanatoria
– firmy farmaceutyczne
– laboratoria medyczne

Przedmioty nauczania:
1. Wychowanie fizyczne
2. Bezpieczeństwo i higiena pracy
3. Podstawy działalności gospodarczej
4. Język obcy zawodowy
5. Propedeutyka zdrowia
6. Podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii
7. Pierwsza pomoc w zagrożeniach zdrowia i życia
8. Organizacja ochrony zdrowia
9. Język migowy
10. Technologie informatyczne
11. Technologia postaci leków
12. Farmakologia
13. Analiza leków
14. Farmakognozja
15. Pracownia technologii postaci leków
16. Pracownia analizy leków
17. Pracownia farmakognozji
18. Świadczenia farmaceutyczne

Wymagania wstępne:

  • ukończone 18 lat
  • dowód osobisty
  • świadectwo szkoły wyższego szczebla

Przyjęcia:

  • semestr I
    • absolwenci szkoły średniej
  • wszystkie wyższe semestry
    • uczniów szkół, którzy przerwali naukę na tym samym kierunku

Otrzymasz od Nas:
– świadectwo ukończenia szkoły medycznej na druku MEN
– możesz przystąpić do egzaminu zawodowego, po którym otrzymujesz tytuł technika

Korzyści od nas:
– zniżki na podstawie legitymacji szkolnej
– zniżki u naszych partnerów
– bezpłatne zaświadczenia do ZUS, KRUS itp.
– bezpłatne konsultacje dodatkowe
– brak opłat za egzaminy.

Szkoła medyczna skierowana jest do osób dorosłych posiadających wykształcenie średnie, jednak nie jest wymagana matura.

Ponadto po zdania kwalifikacji w danym zawodzie, słuchacze otrzymują zaświadczenie potwierdzające nabycie umiejętności w konkretnej kwalifikacji.

Po zdaniu wszystkich kwalifikacji w danym zawodzie otrzymują tytuł technika.

Uwaga:
Zapewniamy sprzęt oraz materiały dydaktyczne.

Zapisz się on line

Sprawdź nasze promocje!!
http://sukcesedukacja.pl/aktualnosci/