Technik Sterylizacji Medycznej


Technik Sterylizacji Medycznej

Kod zawodu: 321104
Cykl Kształcenia: 1 rok
Tryb nauki: Kształcenie odbywa się w systemie zaocznym
Kwalifikacje: Z.20. Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej


Technik sterylizacji medycznej
to nowy zawód medyczny, który powstał na wniosek środowiska zajmującego się wytwarzaniem sterylnych wyrobów medycznych w warunkach ochrony zdrowia. Celem pracy technika sterylizacji medycznej jest zapewnienie odpowiedniej czystości mikrobiologicznej sprzętu używanego do diagnozowania i leczenia.

Technik sterylizacji medycznej
samodzielnie wykonuje proces dekontaminacji. Dekontaminacja to wieloetapowe przygotowanie sprzętu, którego efektem jest wyrób bezpieczny w użyciu dla żądanego poziomu czystości mikrobiologicznej dla danego postępowania. Do zadań zawodowych technika sterylizacji medycznej należy: mycie i dezynfekcja manualna narzędzi, przygotowywanie roztworów preparatów myjących i dezynfekcyjnych, mycie i dezynfekcja maszynowa narzędzi, obsługa maszyn do mycia i dezynfekcji, kontrola procesu mycia, kontrola procesu dezynfekcji, demontaż narzędzi przed myciem i dezynfekcją, montaż narzędzi przed sterylizacją, kontrola sprzętu pod względem jakościowym i ilościowym, pakietowanie narzędzi, pakietowanie bielizny operacyjnej i materiału opatrunkowego, przygotowanie pakietów okolicznościowych, sterylizacja narzędzi, bielizny operacyjnej i materiału opatrunkowego różnymi metodami, obsługa sterylizatorów, kontrola procesu sterylizacji, prowadzenie dokumentacji wszystkich wykonanych czynności.

Zabiegi naruszające ciągłość tkanek przeprowadzane są nie tylko w zakładach ochrony zdrowia, ale też w prywatnych gabinetach stomatologicznych, kosmetycznych czy studiach tatuażu. Zgodnie z przyjętymi standardami wszystkie narzędzia naruszające ciągłość tkanek muszą być sterylne.

Nieodpowiednio przeprowadzony proces dekontaminacji to jedna z przyczyn zakażeń. Niemożliwe jest całkowite wyeliminowanie zakażeń, jednak ograniczenie ich liczby to zadania dla pracowników zajmujących się dekontaminacją. Od prawidłowo przeprowadzonego procesu dekontaminacji zależy zdrowie ludzi oraz trwałość używanego sprzętu. Dlatego tak ważne zadanie można powierzyć tylko odpowiednio przygotowanym pracownikom. Wyszkolenie profesjonalnej kadry realizującej zadania dotyczące dezynfekcji i sterylizacji medycznej zapewni zmniejszenie liczby zakażeń.

Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy
Język migowy
Język obcy zawodowy w branży medycznej
Technologia mycia i dezynfekcji z elementami informatyki
Technologia sterylizacji z elementami informatyki
Wykonywanie dekontaminacji medycznej
Udzielanie pierwszej pomocy z elementami anatomii praktycznej
Zastosowanie technologii informatycznych w ochronie zdrowia
Podstawy przedsiębiorczości
Praktyki zawodowe