Terapeuta Zajęciowy


Terapeuta Zajęciowy

Kod zawodu: 325907
Cykl Kształcenia: 2 lata
Tryb nauki: Zaoczny – zajęcia w systemie stacjonarnym
Kwalifikacje: Z. 9. – Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej

Terapeuta zajęciowy prowadzi różnorakie formy i techniki terapii zajęciowej w procesie leczenia i rehabilitacji chorych. Celem jego pracy jest przywrócenie sprawności ruchowych, czuciowych oraz psychicznych pacjenta. Dzięki nabytej wiedzy medycznej, psychologicznej, socjologicznej pomaga w rekonwalescencji osób chorych i niepełnosprawnych

Terapeuta zajęciowy w ramach swojego zawodu potrafi komunikować się z pacjentami, oceniać sytuację zdrowotną pacjenta, organizować i prowadzić terapię zajęciową, wykorzystywać formy terapii zajęciowej w pracy z pacjentami, prowadzić dokumentację terapii zajęciowej, dobierać pracę indywidualnie według potrzeb pacjenta.

Terapeuta zajęciowy może pracować w oddziałach szpitalnych (ortopedia, geriatria, neurologia, psychiatria, dziecięce), Może również sprawować funkcje kierownicze i organizacyjne, prowadzić warsztaty terapii zajęciowej, pracować w domu pomocy społecznej, sanatoriach, klinikach.

Przedmioty ogólnokształcące:

Wychowanie fizyczne

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
Język obcy w terapii zajęciowej
Podstawy psychologii i pedagogiki
Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy
Język migowy
Podstawy terapii zajęciowej

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

Planowanie i organizowanie terapii zajęciowej
Prowadzenie terapii zajęciowej
Komputerowe wspomaganie działalności terapeuty zajęciowego
Praktyka zawodowa