Technik Optyk


Technik Optyk

Kod zawodu: 325302
Cykl Kształcenia: 2 lata
Tryb nauki: Kształcenie odbywa się w systemie zaocznym, co dwa tygodnie w soboty i niedzielę

Technik optyk jest zawodem kształconym od wielu lat. Zakresem swym obejmuje takie zagadnienia, jak: dobór, wykonywanie i dopasowanie okularów oraz innych pomocy wzrokowych stosownie do zidentyfikowanych wad refrakcji. Technik optyk wykonuje pomiary oftalmiczne, naprawy i konserwacje wszystkich typów okularów i pomocy wzrokowych. Udziela porad dotyczących doboru, używania, konserwowania okularów, soczewek kontaktowych i innych pomocy wzrokowych. Technik optyk może naprawiać, konserwować i justować przyrządy optyczne Technicy optycy mogą znaleźć zatrudnienie zarówno na stanowiskach produkcyjnych, jak i stanowiskach nadzoru technicznego procesów wytwarzania elementów i układów optyczno-mechanicznych i optoelektronicznych.

Technicy optycy należą do grupy poszukiwanych pracowników. Ze względu na spełniane funkcje usługowe, absolwenci tego zawodu znajdują zatrudnienie przede wszystkim:
– w sektorze usługowo-handlowym,
– zakładach optycznych – usługowych (rzadziej w produkcyjnych),
– punktach serwisowych, placówkach medycznych i instytucjach naukowobadawczych na stanowisku serwisanta i konserwatora aparatury optyczno–mechaniczno–elektronicznej i pomiarowej.

Przedmioty ogólnokształcące:
Podstawy przedsiębiorczości

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:
Podstawy konstrukcji maszyn
Optyka i przyrządy optyczne
Technologie pomocy wzrokowych
Anatomia, fizjologia i patologia oka
Działalność gospodarcza w optyce
Język obcy w optyce

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:
Rysunek techniczny
Pomoce wzrokowe
Pomiary i technologie optyczno-mechaniczne

Praktyka zawodowa