Technik Transportu Drogowego


Technik Transportu Drogowego

Kod zawodu: 311927
Cykl Kształcenia: 2 lata
Tryb nauki: Kształcenie odbywa się w systemie stacjonarnym
Kwalifikacje:
A.69 eksploatacja środków transportu drogowego
A.70 organizacja przewozu środkami transportu drogowego

Branża transportowa jest obecnie jedną z najszybciej rozwijających się na świecie. Technik transportu drogowego zajmuje się planowaniem i organizowaniem przewozu drogowego podróżnych oraz transportu ładunków. Wykonuje również prace związane z obsługą środków transportu drogowego oraz prowadzi dokumentację dotyczącą przewozu drogowego osób i ładunków. Technik transportu drogowego ma również umiejętności prowadzenia pojazdów samochodowych.

We współczesnym świecie transport odgrywa jedną z bardzo ważnych ról. Transport samochodowy stanowi najpopularniejszą gałąź transportu lądowego z uwagi na jego dostępność oraz nieograniczony zasięg. Rozwój ogólnoświatowy powoduje znaczny wzrost popytu na usługi transportowe, w tym na usługi samochodowe w zakresie transportu osób i ładunków. Powyższe czynniki powodują ciągłą konieczność kształcenia osób mających odpowiednie kompetencje w zakresie planowania, organizowania, wykonywania transportu drogowego osób i ładunków oraz w zakresie nowych technologii, które bardzo dynamicznie pojawiają się w branży transportowej.

Podstawy maszynoznawstwa
Środki transportu wewnętrznego i drogowego
Przepisy ruchu drogowego
Organizacja procesów transportowych
Język obcy w transporcie drogowym
Działalność gospodarcza w transporcie drogowym
Eksploatacja środków transportu w przewozach
Obsługa pasażerów i ładunków w transporcie drogowym
Podstawy przedsiębiorczości
Praktyki zawodowe