Technik Turystyki Wiejskiej


Technik Turystyki Wiejskiej

Kod zawodu: 515203
Cykl Kształcenia: 2 lata
Tryb nauki: Zaoczny – zajęcia w systemie  zaocznym
Kwalifikacja:
T.7.Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich
T.8.Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego

Technik turystyki wiejskiej jest nowym zawodem, poszukiwanym na krajowym rynku pracy a także na terenie UE. Turystyka wiejska to każda forma turystyki odbywająca się w środowisku wiejskim i wykorzystująca jego walory takie jak przyroda, krajobraz, kultura, zabudowa, które są tu główną atrakcją.

Technik turystyki wiejskiej przygotowuje do planowania i organizowania pobytu turystom  na obszarach wiejskich, organizacji i wykonywania prac w gospodarstwie rolnym, prowadzenia własnej działalności gospodarczej, prowadzenia gospodarstwa rolnego lub agroturystycznego, do dokonywania analizy i planowania strategii rozwoju własnej działalności, podjęcia pracy biurach turystycznych, hotelach i pensjonatach, prywatnych domach letniskowych.

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

Działalność turystyczna na obszarach wiejskich
Język obcy w turystyce
Produkcja rolnicza
Usługi agroturystyczne

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:
Obsługa turystyczna
Prowadzenie produkcji rolniczej
Usługi żywieniowe
Usług noclegowe
Praktyka zawodowa w wymiarze 4 tygodni – 160 godzin