Technik Usług Pocztowych i Finansowych


Technik Usług Pocztowych i Finansowych

Kod zawodu: 421108
Cykl Kształcenia: 1 rok
Tryb nauki: Zaoczny – zajęcia w soboty i niedziele, co 2 tygodnie
Kwalifikacje:
A.66. Świadczenie usług pocztowych, finansowych i kurierskich oraz w zakresie obrotu towarowego
A.67. Wykonywanie zadań rozdzielczo-ekspedycyjnych w usługach pocztowych i kurierskich

Technik usług pocztowych i finansowych wykonuje czynności w zakresie:

– świadczenia usług pocztowych i kurierskich (oblicza i pobiera opłaty za usługi pocztowe i kurierskie, sporządza dokumenty związane z zawieraniem umów na usługi pocztowe i kurierskie, przyjmuje, doręcza lub wydaje przesyłki listowe i paczki w obrocie krajowym i zagranicznym, udziela informacji o oferowanych usługach i ich promocji, przyjmuje i rozpatruje reklamacje);

– realizowania usług finansowych (stosuje różne formy rozliczeń pieniężnych, rozpoznaje środki płatnicze i dokumenty tożsamości, przyjmuje wpłaty i dokonuje wypłaty przekazów pieniężnych z różnych tytułów, przyjmuje wnioski o pożyczkę i przeprowadza procedurę przyznania pożyczki, otwiera i zamyka rachunki bankowe, zakłada lokaty, oblicza oprocentowanie lokat);

– realizowanie obrotu towarowego (składa i rozlicza zamówienia, sporządza dokumenty związane z obrotem towarowym, przyjmuje i wydaje towary, stosuje różne formy promocji i sprzedaży towarów, przeprowadza i rozlicza inwentaryzację);

– opracowywania przesyłek (rozdziela przesyłki kodowane i niekodowane w systemie automatycznym i ręcznym, grupuje przesyłki wg kategorii, sporządza dokumenty dotyczące opracowywania przesyłek, identyfikuje i oblicza wskaźniki jakości świadczonych usług pocztowych i kurierskich);

– ekspediowania i przewóz przesyłek (opracowuje harmonogram prac w procesie ekspediowania i przewozu przesyłek, sporządza i kontroluje dokumentację dotyczącą ekspediowania i przewozu przesyłek, ekspediuje ładunki pocztowe, opracowuje i stosuje mapy połączeń pocztowych).

Usługi pocztowo-finansowe należą do gałęzi usług prężnie rozwijających się w gospodarce naszego kraju. Duża konkurencja na rynku usług wymusza na firmach podniesienie poziomu świadczonych usług poprzez terminowość, bezpieczeństwo i niezawodność, konkurencyjność cen, dostępność do świadczonych usług oraz profesjonalna obsługa klienta. Rynek pracy oczekuje na wykwalifikowanych pracowników, których zaangażowanie przyczyni się do podniesienia obrotów firmy pocztowo-kurierskiej. Absolwentom pracę oferują operatorzy o zasięgu ogólnopolskim (Poczta Polska, DHL EXPRESS (Poland), InPost, FedEx, DPD Polska, K-EX)) jak i lokalnym, natomiast osoby przedsiębiorcze mogą tworzyć własną jednoosobową firmę usługową.

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

Podstawy działalności gospodarczej w usługach pocztowo-finansowych
Język obcy w usługach pocztowo-finansowych
Obrót towarowy
Usługi pocztowe i kurierskie
Usługi finansowe
Przesyłki w obrocie krajowym i zagranicznym
Usługi ekspedycyjne i przewozowe
Podstawy przedsiębiorczości

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:
Usługi pocztowo-finansowe w praktyce
Realizowanie prac rozdzielczo-ekspedycyjnych
Obrót towarowy w praktyce

Praktyka zawodowa w wymiarze 160 h