Aktor

Cykl Kształcenia: 1 rok
Tryb nauki: zajęcia w systemie zaocznym, co dwa tygodnie w soboty i niedzielę

Aktorstwo jest zawodem dla osób odważnych, śmiałych i pewnych siebie, które lubią występować przed innymi, przedstawiając widzom pewną historię. Zadaniem aktora jest wcielenie się w postać wykreowaną w scenariuszu i odegranie jej w sposób wiarygodny, przekonujący i ciekawy dla widza.

W trakcie nauki na tym kierunku słuchacze poznają podstawy aktorstwa oraz sztukę autoprezentacji podczas wszelkiego rodzaju castingów. Swoje umiejętności kształtują m.in. w pracy nad tekstem i kulturą żywego słowa, warsztatów scenicznych i kamerowych. Realizują sceny z utworów dramatycznych, wiersze oraz uczestniczą w warsztatach wokalnych.

Zawód aktora jest jednym z bardziej dynamicznych i urozmaiconych zawodów – wiąże się często z wyjazdami (a co za tym idzie ze zwiedzaniem różnych krajów), umożliwia poznanie znanych osób, udział w różnych imprezach, a także jest zajęciem, które umożliwia zdobycie sławy i stanie się osobą znaną i podziwianą. Wiąże się to często z utratą anonimowości, jednak dla wielu osób przesądza o atrakcyjności zajęcia.

Absolwenci mogą pracować m.in. w filmie, teatrze, telewizji i reklamie.

Przedmioty w kształceniu zawodowym:

Praca nad tekstem i kultura żywego słowa
Podstawowe zdania aktorskie i sceny improwizowane
Świadomość ciała i podstawy ruchu scenicznego
Impostacja głosu i warsztaty wokalne
Realizacja scen z utworów dramatycznych
Wiersz
Podstawy aktorstwa filmowego
Casting – sztuka autoprezentacji
Warsztaty sceniczne i kamerowe
Praktyka zawodowa