Barista

Cykl Kształcenia: 1 rok
Tryb nauki: zajęcia co dwa tygodnie w soboty i niedzielę

Barista posiada rozległą wiedzę o różnych gatunkach kaw, jej jakości, sposobach przygotowywania i podawania – umie odpowiednio dobierać proporcje składników, zna różne metody parzenia, potrafi się rozeznać w różnych gatunkach mleka i umie serwować napoje na wiele różnych sposobów. Barista potrafi dobrać odpowiednie gatunki kawy, aby powstał napój zgodny z oczekiwania klienta, dopasowany do podawanej potrawy.

Potrafi także przygotować kawy artystyczne (z dodatkami, wielowarstwowe, ozdobione obrazkami na piance z mleka), które poza zaletami smakowymi, intrygują również formą wizualną. Dzięki baristom parzenie i podawanie kawy z czynności prozaicznej urosło do rangi sztuki.

Do obowiązków baristy poza obsługą klientów należy także dbanie o sprzęt niezbędny w tej pracy (ekspresy do kawy, ciśnieniowe etc.), wybór najlepszych jakościowo produktów, nadzór nad przechowywanym towarem, odpowiednie magazynowanie.

Barista może pracować w: kawiarniach, restauracjach, pijalniach kawy, w centrach handlowych, hotelach, firmach cateringowych.

Przedmioty w kształceniu zawodowym:

Kultura i etyka pracy baristy
Gatunki i odmiany kawy
Technologie produkcji kawy
Metody parzenia kawy
Biznes kawowy w Polsce i na świecie
Espresso – techniki sporządzania
Latte i sztuka spieniania mleka
Cup Tasting
Alternatywne sposoby zaparzania kawy
Techniki łączenia kawy z alkoholem i innymi produktami
Wyposażenie i konserwacja sprzętu w kawiarni
Język angielski w obsłudze klienta kawiarni
Praktyka zawodowa