Biomasażysta


Biomasażysta

Kod zawodu: 323003
Cykl Kształcenia: 1 rok
Tryb nauki: Zaoczny – zajęcia w systemie zaocznym, co dwa tygodnie w soboty i niedzielę

Biomasażysta wykonuje zabiegi masażu energetycznego w celu relaksacyjnym, profilaktycznym i poprawy ogólnego stanu zdrowia pacjenta.

Biomasażysta wykorzystuje naturalne metody terapii. Sferą działania biomasażysty jest ciało człowieka zarówno od strony fizycznej jak i energetycznej. Biomasażysta, bazując na wiedzy z zakresu anatomii i fizjologii oraz medycyny wschodniej, ustala zaburzenia w funkcjonowaniu psychofizycznym człowieka.

Po ukończeniu szkoły, dzięki zdobytej wiedzy, specjalista biomasażu będzie potrafił:

– przeprowadzić szczegółowy wywiad dotyczący stanu zdrowia, potrzeb i oczekiwań klienta
– dobrać metody biomasażu uwzględniając cele relaksacji, regeneracji organizmu i profilaktyki antystresowej
– usuwać biomasażem napięcia mięśniowe
– stosować różne metody masażu: klasycznego, limfatycznego, próżniowego bańką chińską, relaksacyjnego
– stosować gimnastykę leczniczą
– stosować wybrane techniki Kinesiotapingu
– informować klienta o wskazaniach i przeciwwskazaniach stosowanej wobec niego metody biomasażu, podawanie zaleceń i spodziewanych efektów
– w przypadkach szczególnych kierować na konsultacje z lekarzem lub innymi specjalistami
– prowadzić ewidencję klientów oraz kartoteki indywidualne
– przestrzegać zasad bhp oraz wskazań i przeciwwskazań do wykonywania biomasażu

Biomasażysta może pracować w : gabinetach kosmetycznych, salonach urody, centrach odnowy biologicznej, SPA, salonach masażu, klubach fitness

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

Anatomia, fizjologia i fizjopatologia
Psychologia człowieka chorego
Teoria biomasażu
Podstawy fizykoterapii
Metodyka i systematyka ćwiczeń
Kinezyterapia
Fizykoterapia

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

Pracownia biomasażu
Gimnastyka lecznicza
Praktyka zawodowa