Fotograf

Cykl Kształcenia: 1 rok
Tryb nauki: Zaoczny – zajęcia w systemie zaocznym, co dwa tygodnie w soboty i niedzielę

Fotograf utrwala obrazy przedstawiające osoby, przedmioty, przyrodę, martwą naturę, architekturę, produkty itp. elementy za pomocą aparatu fotograficznego cyfrowego lub tradycyjnego (analogowego) na różnych nośnikach informacji jak np. materiał światłoczuły, nośnik elektroniczny, zgodnie z zasadami sztuki fotograficznej. Fotograf wykonuje dokumentację fotograficzną na różnego rodzaju uroczystościach, jak np.: zawody sportowe, konferencje, festyny, wystawy. Wykonuje także fotografie wykorzystywane w czasopismach, książkach, kalendarzach, materiałach reklamowych (np. foldery, kubki, koszulki).

Do zadań fotografa należy: zaaranżowanie planu zdjęciowego (w zakładzie fotograficznym lub terenie) stosując odpowiednie rekwizyty, tło, dobór właściwego sprzętu fotograficznego, oświetlenia; wykonanie fotografii zgodnie z zasadami sztuki fotograficznej; przeprowadzenie osobiście obróbki fotochemicznej lub cyfrowej zdjęć (dopuszcza się zlecenie obróbki fotografii innej firmie); archiwizacja prac fotograficznych i dbanie o efektowną ich prezentację.

Fotograf może pracować w :
– zakładzie fotograficznym lub w terenie,
– agencjach prasowych,
– magazynach i portalach modowych,
– agencjach reklamowych,
– wydawnictwach,
– w instytucjach kultury.

Przedmioty w kształceniu zawodowym :

Technologie i materiałoznawstwo fotograficzne
Historia sztuki i fotografii
Podstawy fotografii
Fotografia portretowa
Fotografia plenerowa
Podstawy reklamy
Fotografia reklamowa
Fotografia reportażowa
Cyfrowa obróbka obrazu
Technologie komputerowego przetwarzania obrazów
Prowadzenie własnej firmy i obsługa klienta
Język angielski w pracy fotoreportera
Świadczenie usług fotoreporterskich

Praktyka zawodowa