Fryzjer

Cykl Kształcenia: 1 rok
Tryb nauki: Zaoczny – zajęcia w systemie zaocznym, co dwa tygodnie w soboty i niedzielę

Fryzjer to zawód wymagający odpowiedniego wykształcenia ogólnego i zawodowego. Nauka w naszej szkole łączy teorię z praktyką. Przygotowanie specjalistyczne realizowane jest poprzez praktyki zawodowe mające umożliwić słuchaczom zapoznanie się z funkcjonowaniem zakładu fryzjerskiego. Pozwoli to na przyswojenie i ugruntowanie umiejętności praktycznych oraz konfrontację wiedzy teoretycznej z rozwiązaniami stosowanymi w praktyce.

W zawodzie niezbędne są spostrzegawczość i podzielność uwagi, zdolność do szybkiego podejmowania decyzji, wrażliwość estetyczna precyzja i poczucie odpowiedzialności w pracy, dobra kondycja fizyczna, sprawność manualna wykonywania pełnego zakresu usług fryzjerskich.

Absolwenci znajdą pracę jako stylista fryzur, pracować w renomowanych salonach fryzjerskich a także otworzyć własną działalność gospodarczą.

Przedmioty w kształceniu zawodowym:

Technologia fryzjerska
Stylizacja fryzjerska
Materiały fryzjerskie
Higiena
Podstawy działalności usługowej
Podstawy psychologii w obsłudze klienta
Pracownia fryzjerstwa damskiego

Praktyka zawodowa