Recepcjonistka


Recepcjonistka

Recepcjonistka – kod zawodu 422602

Recepcjonistka z upoważnienia dyrekcji hotelu prowadzi sprzedaż pokoi hotelowych na podstawie rezerwacji i bieżących zgłoszeń klientów, z zachowaniem elementów polityki handlowej; zapewnia sprawną i szybką obsługę gości przy przyjeździe i wyjeździe oraz podczas ich pobytu w hotelu.

Zadania zawodowe:
– przyjmowanie i rejestrowanie zamówień na zakwaterowanie, wyżywienie oraz usługi towarzyszące dla klientów indywidualnych i grupowych, z wykorzystaniem m.in. komputerowego systemu recepcyjnego,
– prezentowanie gościom usług dodatkowych świadczonych przez hotel,
– przydzielanie pokoi i załatwianie wszelkich formalności związanych z zakwaterowaniem gości (wystawianie karty pobytu, ustalanie formy płatności) oraz bieżące wprowadzanie odpowiednich danych do komputera,
– współpraca ze służbą pięter w celu uzgodnienia wolnych pokoi przygotowanych do wynajęcia, prowadzenie grafiku obłożenia pokoi,
– wydawanie i przyjmowanie kluczy,
– przyjmowanie i przekazywanie gościom korespondencji,
– przyjmowanie, przechowywanie w sejfie hotelowym i wydawanie depozytów gości;
– obsługiwanie urządzeń telekomunikacyjnych zainstalowanych w recepcji: łączenie rozmów, prowadzenie grafiku budzeń i budzenie gości,
– przyjmowanie i załatwianie, lub przekazywanie odpowiednim komórkom do wykonania, specjalnych życzeń i zleceń gości oraz ich skarg,
– udzielanie gościom informacji dotyczących połączeń kolejowych, samolotowych, autobusowych, repertuaru kin i teatrów oraz innych imprez kulturalno-turystycznych, a także funkcjonowania miejscowego handlu i usług,
– udostępnianie wydawnictw informacyjnych i reklamowych, jakimi dysponuje hotel,
– prowadzenie rachunków związanych z pobytem gościa w hotelu,
– przyjmowanie należności za pokoje i inne usługi świadczone na rzecz gości hotelowych oraz rozliczanie wpływów z poszczególnych form płatności (gotówki, legitymacji kredytowych, voucherów, czeków, kredytów),
– wymiana walut, realizowanie czeków podróżnych itp. wg aktualnych tabel kursowych,
– prowadzenie dokumentacji kasowej, odprowadzanie wpływów do kasy głównej,
– przechowywanie i prowadzenie rejestru rzeczy znalezionych

Znaczenie recepcji w hotelu
Organizacja pracy w recepcji
Podstawy prawne
Podstawy psychologii
Język obcy specjalistyczny
Etyka w zawodzie
Obsługa klienta
Praca w recepcji
Obsługa systemów informatycznych