Monthly Archives - maj 2022

Za wszystkich studentów w trzymamy mocno kciuki i życzymy powodzenia na egzaminach zawodowych!

Za wszystkich maturzystów w najbliższym czasie trzymamy mocno kciuki i życzymy powodzenia!