Kurs Program Symfonia

Kurs Program Symfonia

Liczba godzin: 20
Wymagania wstępne: ukończone 18 lat
Koszt kursu: 399

Sprawdź nasze promocje!!
https://sukcesedukacja.pl/aktualnosci/

Otrzymasz od nas:
– zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)
– certyfikat w języku polskim

Cel kursu
Przygotowanie uczestników do pracy w księgowości, w biurach rachunkowych, działach kadr i płac oraz umożliwienie zdobycia praktycznych umiejętności  i podstawowej wiedzy o  programie Symfonia.

Program kursu:
1. Zapoznanie się z programem, krótkie omówienie podstawowych funkcji
2. Zakładanie nowej firmy w programie – wprowadzanie i edycja danych
– Dane firmy
– Parametry (stawki) ZUS
– Parametry podstawowe
3. Okresy płacowe
– Podstawowe okresy płacowe
– Pomocnicze okresy płacowe ( urlopy macierzyńskie, wychowawcze, świadczenia socjalne, umowy cywilnoprawne, etc)
– Zmiana właściwości okresów
– Naliczanie i zamykanie okresów płacowych
4. Pracownicy/ Umowy cywilnoprawne
– wprowadzanie pracowników
– nawiązywanie stosunku pracy ( wynagrodzenie zasadnicze, stawka godzinowa, dniówka)
– wprowadzanie zamian w trakcie trwania stosunku pracy
– rozliczanie chorób , urlopów, zasiłków
– wprowadzanie danych kadrowych i płacowych
– zakończenie stosunku pracy
– zawieranie i rozliczanie umów cywilnoprawnych ( umowa zlecenia, dzieło, prawa autorskie, etc)
5. Kalendarz
– Omówienie funkcji kalendarza
– Dodawanie , edycja i usuwanie zdarzeń w kalendarzu
6. Listy płac
– Omówienie składników list płac, edycja, tworzenie własnej listy płac
– Dodatkowa lista płac, edycja , tworzenie własnej listy płac
– Naliczanie i zamykanie listy płac
7. Ewidencja czasu pracy
– Tworzenie wzorców dni roboczych
– Tworzenie tygodniowych wzorców czasu pracy
– Ewidencja czasu pracy – wydruki
– Wstawianie nadgodzin
– Wstawianie delegacji
8. Dokumentacja kadrowa w programie
– Karty wynagrodzeń – wydruki, edycja, tworzenie własnych
– Paski dla pracowników
– Przelewy dla pracowników , ZUS, US, etc
– drukowanie aneksów, zaświadczeń i innych dokumentów kadrowych

Uwaga:
Zapewniamy sprzęt oraz materiały dydaktyczne w cenie kursu.

Zapisz się on line