Kurs Zakładanie Firmy

Kurs Zakładanie Firmy

Liczba godzin: 20
Wymagania wstępne: ukończone 18 lat
Koszt kursu: 299

Sprawdź nasze promocje!!
https://sukcesedukacja.pl/aktualnosci/

Otrzymasz od nas:
– zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)
– certyfikat w języku polskim

Cel kursu
Przygotowanie uczestników do pracy we własnej firmie oraz umożliwienie krok po kroku jak założyć własną firmę oraz poznanie podstaw marketingu tak, aby ich firma miała szansę odnieść sukces na rynku.

Program kursu:
1. Zasady podejmowania działalności gospodarczej w Polsce – załatwianie formalności (uzyskanie wpisu do działalności gospodarczej lub w krajowym rejestrze sądowniczym, ZUS, Urząd Skarbowy, Główny Urząd Statystyczny, uzyskanie zezwoleń, koncesji, Sanepid, Państwowa Inspekcja Pracy, Wydział Ochrony Środowiska), jak działa „jedno okienko”.
2. Rodzaj wykonywane działalności (pomysł na firmę)– możliwości własne a potrzeby rynku.
3. Wybór formy organizacyjno – prawnej przedsiębiorstwa, a wpływ na obciążenia przedsiębiorstwa kosztami utrzymania i wysokością podatku.
4. Źródła finansowania przedsiębiorstwa.
5. Marketing a reklama (zasady marketingowe, prawa marketingowe, grupa docelowa klientów, koszty marketingu).
6. Współpraca z środowiskiem zewnętrznym (dostawcy, odbiorcy, urzędy administracji państwowej, sąsiedzi i partnerzy biznesowi), public relations.

Uwaga:
Zapewniamy sprzęt oraz materiały dydaktyczne w cenie kursu.

Zapisz się on line