Kurs Dietetyk

Dietetyk

Dietetyk /Specjalista dietetyk opracowuje oraz przygotowuje różnego typu diety dla ludzi zdrowych i chorych; prowadzi działalność oświatową w zakresie prawidłowego żywienia.

Zadania zawodowe:

ـ opracowywanie receptur na poszczególne rodzaje diet – zgodnie z obowiązującymi zasadami żywienia oraz na zlecenie lekarskie – dla dzieci i dorosłych,
ـ prowadzenie i nadzorowanie wszystkich elementów produkcji, tj. organizacja stanowisk pracy, instruktaż pracowników, nadzór nad prawidłowością przebiegu technologicznego poszczególnych etapów przygotowania potraw,
ـ dbanie o właściwą eksploatację urządzeń technicznych,
ـ przeprowadzanie wstępnych przeszkoleń pracowników i szkoleń okresowych oraz instruktaż pracowników w zakresie bhp (zgodnie z przepisami resortowymi oraz w miarę wprowadzania nowych urządzeń, zmiany produkcji),
– prowadzenie dokumentacji rozliczeniowej produkcji dotyczącej ilości wyprodukowanych potraw, ich wartości kalorycznej, surowców, materiałów pomocniczych i nakładu pracy,
– kontrola jakości (organoleptyczna i laboratoryjna) stosowanych surowców i warunków ich przechowywania,
– sprawdzanie jakości i wyglądu gotowych potraw (w zakładach żywieniowych – organoleptycznie, w stacjach sanepidu – laboratoryjnie),
– kontrola prawidłowości stosowanych receptur i zestawów żywieniowych w przemyśle spożywczym,
– prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie żywienia i opracowywanie właściwych zestawów żywieniowych dla różnych grup ludności oraz dla chorych z różnymi rodzajami schorzeń,
– prowadzenie dokumentacji żywieniowej w placówkach służby zdrowia (kalkulacja kosztów, jadłospisy, plany żywieniowe, rozliczenia materiałowe)

Przedmioty nauczania:
1. Podstawy biochemii
2. Anatomia i fizjologia
3. Zasady żywienia człowieka
4. Organizacja i higiena pracy
5. Planowanie i organizacja żywienia dietetycznego
6. Sposoby przyrządzania posiłków i łączenia produktów
7. Podstawy psychologii żywienia
8. Rodzaje diet
9. Komponowanie jadłospisów
10. Promocja zdrowia

Wymagania wstępne:

  • ukończone 18 lat
  • dowód osobisty
  • świadectwo szkoły średniej

Przyjęcia:

  • semestr I
    • absolwenci szkoły średniej
  • semestr II
    • uczniów szkół, którzy przerwali naukę na tym samym kierunku

Otrzymasz od Nas:
– zaświadczenie o ukończonym kursie

Czas trwania nauki oraz tryb:
Nauka odbywa się w systemie zaocznym:
– w soboty oraz niedziele,
– 2 razy w miesiącu.

Nauka trwa w zależności od wybranego kierunku:

  • 1 rok – czyli 2 semestry

Ilość godzin: 300

Korzyści od nas:
– zniżki u naszych partnerów
– bezpłatne zaświadczenia do ZUS, KRUS itp.
– bezpłatne konsultacje dodatkowe
– brak opłat za egzaminy.

Koszt: 119zł/mc

Uwaga:
Zapewniamy sprzęt oraz materiały dydaktyczne.

Zapisz się on line

Sprawdź nasze promocje!!
https://sukcesedukacja.pl/aktualnosci/