Kurs Magazynier

Magazynier

Liczba godzin: 40
Wymagania wstępne: ukończone 18 lat
Koszt kursu: 699

Sprawdź nasze promocje!!
https://sukcesedukacja.pl/aktualnosci/

Otrzymasz od nas:
– zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)
– certyfikat w języku polskim

Cel kursu
Przygotowanie uczestników do pracy w charakterze Pracownika Magazynu oraz umożliwienie zdobycia praktycznych umiejętności  i podstawowej wiedzy o pracy na magazynie.

Program kursu:
1. Gospodarka magazynowa
2. Procesy techniczne w gospodarce magazynowej
3. Zagospodarowanie magazynu i technologia magazynowania
4. Prowadzenie dokumentacji; obieg dokumentów i towarów
5. Zasady i technologia magazynowania
6. Zapasy cel i funkcje zapasów
7. Zagadnienia organizacyjne gospodarki magazynowej
8. Personel magazynowy. Prawa i obowiązki
9. Inwentaryzacja w magazynach

Uwaga:
Zapewniamy sprzęt oraz materiały dydaktyczne w cenie kursu.

Zapisz się on line