Kurs Opiekun Osób Starszych i Niepełnosprawnych

Opiekun Osób Starszych i Niepełnosprawnych

Liczba godzin: 30
Wymagania wstępne: ukończone 18 lat
Koszt kursu: 899zł

Sprawdź nasze promocje!!
https://sukcesedukacja.pl/aktualnosci/

Otrzymasz od nas:
– zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)
– certyfikat w języku polskim

Cel kursu
Przygotowanie uczestników do pracy w charakterze Opiekuna Osób Starszych i Niepełnosprawnych oraz umożliwienie zdobycia praktycznych umiejętności  i podstawowej wiedzy o profesjonalnej opiece nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi.

Program kursu:
1. Formy opieki i pomocy osobom chorym, starszym i niepełnosprawnym
2. Zawód opiekuna – charakterystyka, specyfika pracy
3. Proces starzenia się organizmu człowieka
4. Choroby wieku podeszłego. Obserwacja chorego, pomiar parametrów. Pielęgnacja chorych w podeszłym wieku
5. Problemy opieki osób niepełnosprawnych
6. Profilaktyka odleżyn oraz skutków długotrwałego unieruchomienia
7. Aktywizacja i rehabilitacja osób starszych i niepełnosprawnych
8. Zasady żywienia osób chorych, starszych i niepełnosprawnych
9. Opieka nad umierającym i towarzyszenie śmierci. Wsparcie w terminalnej fazie choroby.
10. Budowanie relacji z podopiecznym i jego rodziną
11. Pierwsza pomoc przedlekarska.
12. Wybrane zagadnienia z farmakologii
13. Przepisy bhp w pracy opiekuna

Uwaga:
Zapewniamy sprzęt oraz materiały dydaktyczne w cenie kursu.

Zapisz się on line