Kurs Opiekunka Domowa dla Dzieci

Opiekunka Domowa dla Dzieci

Liczba godzin: 40
Wymagania wstępne: ukończone 18 lat
Koszt kursu: 499

Sprawdź nasze promocje!!
https://sukcesedukacja.pl/aktualnosci/

Otrzymasz od nas:
– zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)
– certyfikat w języku polskim

Cel kursu
Przygotowanie uczestników do pracy w charakterze Opiekunki Dziecięcej oraz umożliwienie zdobycia praktycznych umiejętności  i podstawowej wiedzy o rozwoju i wychowania małego dziecka oraz pielęgnacja i żywienie.

Program kursu:

1. Wstępne wiadomości z psychologii ogólnej
Psychologia jako nauka o człowieku i jego funkcjonowaniu.
Ogólna charakterystyka procesów poznawczych.

2. Psychologia rozwojowa
Pojęcie rozwoju, czynniki rozwoju, prawidłowości rozwoju, charakterystyka rozwoju człowieka w wybranych zakresach wiekowych.
Stadia rozwoju.
Różnice indywidualne (tempo, rytm, dynamika rozwoju).
Procesy poznawcze.
Emocje i motywacje.
Teorie osobowości.
Temperament.
Inteligencja.
Twórczość, zdolności ogólne i specjalne.
Diagnoza rozwoju dziecka – wybrane metody

3. Pedagogika społeczna i opiekuńcza
Pojęcie metodyki wychowania opiekuńczego.
Przedmiot rozważań metodyki pracy opiekuńczo – wychowawczej.
Zadania metodyki pracy opiekuńczo – wychowawczej.
Źródła wiedzy metodycznej z zakresu pracy opiekuńczo – wychowawczej.
Formy, zasady, metody organizowania procesu opieki i wychowania.
Pojęcie i klasyfikacja metod wychowania opiekuńczego.

4. Pielęgnowanie dziecka
Anatomia i fizjologia dziecka
Potrzeby biologiczne małego dziecka
Żywienie i pielęgnacja niemowląt i małych dzieci
Choroby wieku dziecięcego, wstępne objawy i rozpoznanie
Opieka nad chorym dzieckiem
Pierwsza pomoc przedlekarska w nagłych wypadkach

5. Wychowanie dziecka
Podstawowe zagadnienia dotyczące rozwoju i wychowania dziecka
Zasady i metody wychowania dziecka
Rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb dziecka
Gry i zabawy wpływające na rozwój dziecka

Uwaga:
Zapewniamy sprzęt oraz materiały dydaktyczne w cenie kursu.

Zapisz się on line