Kurs Pierwsza Pomoc

Pierwsza Pomoc

Liczba godzin: 10
Wymagania wstępne: ukończone 18 lat
Koszt kursu: 199zł

Sprawdź nasze promocje!!
https://sukcesedukacja.pl/aktualnosci/

Otrzymasz od nas:
– zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)
– certyfikat w języku polskim

Cel kursu
Przygotowanie uczestników do udzielenia pierwszej pomocy oraz umożliwienie zdobycia praktycznych umiejętności  i podstawowej wiedzy o pierwszej pomocy.

Program kursu:

 1. Pojęcie pierwszej pomocy, etapy udzielania pierwszej pomocy
 2. Aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy.
 3. Ocena sytuacji i zabezpieczenie miejsca zdarzenia
 4. Zasady udzielania pomocy
 5. Zachowanie bezpieczeństwa w miejscu wypadku
 6. Ewakuacja
 7. Ocena stanu poszkodowanego, kontrola czynności życiowych
 8. Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym
 9. Wezwanie pomocy
 10. Rany i obrażenia ciała
 11. Resuscytacja krążeniowo – oddechowa z użyciem automatycznego defibrylatora zewnętrznego.
 12. Stany nagłe zagrożenia życia

Uwaga:
Zapewniamy sprzęt oraz materiały dydaktyczne w cenie kursu.

Zapisz się on line