Kurs Pierwsza Pomoc Przedmedyczna – podstawy

Pierwsza Pomoc

Liczba godzin: 8
Wymagania wstępne: ukończone 18 lat
Koszt kursu: 230zł

Sprawdź nasze promocje!!
https://sukcesedukacja.pl/aktualnosci/

Otrzymasz od nas:
– zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)
– certyfikat w języku polskim

Cel kursu
Przygotowanie uczestników do udzielenia pierwszej pomocy oraz umożliwienie zdobycia praktycznych umiejętności  i podstawowej wiedzy o pierwszej pomocy.

Program kursu:

 1. Prawne aspekty udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
 2. Ocena sytuacji i miejsca zdarzenia
 3. Postępowanie w stanach nagłych:
  – krwotoki
  – obrażenia kończyn
  – oparzenia
 4. Postępowanie w wyniku nagłych zachorowań
  – zawał serca
  – udar
  – epilepsja
  – cukrzyca i inne
 5. Wskazania do RKO
 6. Podstawy RKO z podziałem na kategorie wiekowe
 7. Ćwiczenia

Uwaga:
Zapewniamy sprzęt oraz materiały dydaktyczne w cenie kursu.

Zapisz się on line