Dziecko Autystyczne i z Zespołem Aspergera w Szkole Podstawowej


Dziecko Autystyczne i z Zespołem Aspergera w Szkole Podstawowej

Dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera są wśród nas. Czy rozumiemy ich trudności i czy potrafimy im pomóc? Dzięki efektywnemu szkoleniu możesz szybko zyskać wiedzę z zakresu problematyki związanej z autyzmem/Zespołem Aspergera. Uczestnikom kursu zostanie przekazana oraz usystematyzowana wiedza na temat radzenia sobie z dziećmi z autyzmem i zespołem Aspergera w codziennej pracy zawodowej.

Program

1. Przedstawienie praw i obowiązków oraz statutu nauczyciela szkoły podstawowej,
2. Autyzm dziecięcy oraz Zespół Aspergera – symptomy,
3. Funkcjonowanie dziecka z autyzmem lub zespołem Aspergera w wieku szkolnym – wskazówki dla nauczycieli w pracy z dzieckiem,
5. Elementy wybranych metod w pracy z dziećmi autystycznymi/z Zespołem Aspergera,
6. Formy pomocy dzieciom z autyzmem oraz zespołem Aspergera w rozwijaniu umiejętności społecznych.
7. Formy pomocy dzieciom z autyzmem oraz zespołem Aspergera w zdobywaniu wiedzy.
8. Współpraca z rodzicami dziecka