Korekcja Wad Postawy – Zajęcia Praktyczne


Korekcja Wad Postawy - Zajęcia Praktyczne

Kurs z zakresu korekcji wad postawy ma na celu przekazanie wiedzy praktycznej na temat korygowania niewłaściwej postawy ciała poprzez dobór odpowiednich ćwiczeń. Po ukończeniu kursu uczestnik uzyskuje możliwość prowadzenia zajęć z zakresu gimnastyki korekcyjnej. Skuteczna korekcja wad postawy jest zadaniem trudnym, często wymagającym długotrwałej pracy, opartej o rzetelną wiedzę i praktyczne umiejętności a jednocześnie zadaniem dającym ogromną satysfakcję.

Program

1. Kształtowanie się postawy ciała – symetria i asymetria człowieka,
2. Diagnostyka oraz podstawowa charakterystyka wad postawy ciała,
3. Gry i zabawy ruchowo-korekcyjne,
4. Organizacja i metodyka zajęć korekcyjnych,
5. Obiektywne i subiektywne metody oceniania postawy ciała