Kurs dla Kierowników Placówek Wypoczynku Dzieci i Młodzieży


Kurs dla Kierowników Placówek Wypoczynku Dzieci i Młodzieży

Głównym celem naszego kursu jest uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu kierownika w placówce wypoczynku dzieci i młodzieży. Uczestnikom kursu zostanie przekazana wiedza oraz umiejętności merytoryczne niezbędne do pełnienia obowiązków kierownika. Kurs obejmuje także zapoznanie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi kierowaniem placówką wypoczynku oraz związanymi z bezpieczeństwem życia i zdrowia osób przebywających na terenie placówki.

Program

1. Podstawowe metody pracy z kadrą oraz uczestnikami wypoczynku
2. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży
3. Przepisy dotyczące bezpieczeństwa życia i zdrowia uczestników
4. Organizacja pracy kierownika
5. Obowiązujące przepisy dotyczące prowadzenia dokumentacji wypoczynku