Kurs dla Kierowników Wycieczek Szkolnych


Kurs dla Kierowników Wycieczek Szkolnych

Celem kursu jest przekazanie wiedzy z zakresu organizacji wycieczek szkolnych oraz uzyskanie uprawnień do wykonywanie zawodu kierownika wycieczek szkolnych. Warto mieć pewność, że Twoje uprawnienia będą autentyczne!

Program

1. Organizacja wycieczek szkolnych
2. Zapoznanie się ze zgodnie obowiązującymi przepisami prawnymi,
3. Zadania i obowiązki kierownika wycieczek szkolnych,
4. Obowiązujące normy bezpieczeństwa,
5. Prowadzenie dokumentacji wycieczki,
6. Pierwsza pomoc przedmedyczna- bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wycieczek