Nauczyciel w sieci – Szkolenie Kraków

Nauczyciel w sieci - Szkolenie dla Nauczycieli


Nauczyciel w sieci

Korzyści ze szkolenia:
● poznanie funkcji programu zoom
● poznanie funkcji programów mural i padlet
● nabycie umiejętności prowadzenia lekcji w programie zoom
● nabycie umiejętności tworzenia wirtualnej tablicy w programie mural

Program

1. Wprowadzenie- edukacja na odległość

2. Rodzaje edukacji
– stacjonarna
– online
– blended

3. Narzędzia do pracy zdalnej z uczniami
– platforma zoom
— podstawowe funkcje ( praca w podgrupach, udostępnianie prezentacji, filmów itp.)
– wirtualna tablica- mural i padlet
— aktywność uczniów
— podstawowe funkcje programu mural
— podstawowe funkcje programu padlet

4. Wirtualna lekcja- od czego zacząć?
– przygotowanie nauczyciela do prowadzenia zajęć online
– przygotowanie uczniów do lekcji

5. Wirtualna sala lekcyjna- czyli o co zadbać?

6. Ćwiczenia

7. Podsumowanie