Profilaktyka Uzależnień Dzieci i Młodzieży


Profilaktyka Uzależnień Dzieci i Młodzieży

Temat terapii osób uzależnionych zawsze wzbudza wiele pytań i kontrowersji. Kurs ma na celu naukę prowadzenia psychoterapii osób uzależnionych oraz członków ich rodzin a także umożliwia poznanie nowoczesnych metod diagnozowania uzależnień.

Program

1.Podstawy psychoterapii i psychopatologii,
2. Zapoznanie się ze specyfiką uzależnienia od alkoholu
4. Uzależnienia od innych substancji psychoaktywnych
3. Profilaktyka uzależnień
4. Planowanie terapii
6. System lecznictwa odwykowego w Polsce