Uczeń Autystyczny i z Zespołem Aspergera w Szkole Ponadpodstawowej


Uczeń Autystyczny i z Zespołem Aspergera w Szkole Ponadpodstawowej

Praca z uczniem autystycznym i z Zespołem Aspergera wymaga profesjonalnego podejścia i dużej wiedzy na temat problematyki autyzmu i Zespołu Aspergera. Nasz kurs doskonale przygotuje Cię do pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera. Szkolenie skierowane jest do osób zainteresowanych wspomaganiem rozwoju dziecka z autyzmem i Zespołem Aspergera w szkołach ponadpodstawowych.

Program

1. Charakterystyka autyzmu i Zespołu Aspergera
2. Wybrane metody terapii uczniów z autyzmem ,
3. Analiza potrzeb edukacyjnych uczniów autystycznych i z zespołem Aspergera na etapie szkoły ponadpodstawowej,
4. Formy pomocy uczniom w rozwijaniu umiejętności społecznych
5. Współpraca z rodzicami