Doradztwo zawodowe w szkole, główne kierunki i założenia


Doradztwo zawodowe w szkole, główne kierunki i założenia

Ze względu na aktualną sytuację rynkową coraz więcej szkół dostrzega konieczność stworzenia systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego zapewniającego uczniom poznanie procesu aktywnego poszukiwania pracy dopasowanej do własnych predyspozycji i zainteresowań. Istotne jest stworzenie możliwości rozwijania umiejętności adaptacyjnych oraz świadczenie pomocy w dokonywaniu wyboru zawodu w formie indywidualnej porady zawodowej.

Założenia:
1.Przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu oraz dalszej drogi kształcenia,
2.Opracowanie indywidualnego planu kariery zawodowej,
3.Przygotowanie ucznia do pełnienia roli pracownika,
4.Przygotowanie nauczycieli do realizacji tematów związanych z wyborem zawodu w ramach lekcji przedmiotowych,
5.Podkreślenie istoty działań szkoły mających na celu optymalny rozwój zawodowy i edukacyjny ucznia.