Ewaluacja wewnętrzna od podstaw


Ewaluacja wewnętrzna od podstaw

Ewaluacja osiągnięć uczniów to ich sprawdzenie oraz ocena. Przygotowując ewaluację upewniamy się o wynikach kształcenia oraz wartościowania tych wyników. Ewaluacja jako proces diagnostyczno-oceniający zawiera w sobie trzy komponenty:
1. Pomiar (co mierzyć?, czym mierzyć?, kiedy mierzyć?)
2. Osąd (analiza i weryfikacja wyników pomiaru)
3. Propozycja zmian procesu dydaktycznego;